Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Uslovi kupovine i korišćenja web shopa

Opšti uslovi

 • Da bismo Vas što bolje informisali o naručivanju robe preko našeg sajta, i u cilju Vašeg lakšeg snalaženja na našem sajtu kreirali smo ove Uslove kupovine i korišćenja web shopa. Potrebno je da označite da ste saglasni i upoznati sa ovim Uslovima kupovine i obaveštenjima koja se u njemu nalaze.
 • Nakon prijema Vaše narudžbe, na e-mail koji ste nam poslali prilikom registracije tj. narudžbe, dobićete potvrdu Vaše narudžbe.
 • Nakon ostvarene online narudžbe, Biobašta Čikos je obavezan da Kupcu preda robu tako da kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu navedenu u narudžbenici i preuzme robu.
 • Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
 • Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u zakonom predviđenom roku.
 • U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
 • Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
 • Naručilac može biti i osoba koje nema punu finansijsku sposobnost, ali samu uplatu mora izvršiti njegov roditelj ili staratelj.
 • Kupac može naručiti i platiti robu i destinirati je na neko treće lice, pri čemu Prodavac ne snosi odgovornost za eventualno neprihvatanje poklona od strane trećeg lica. U slučaju iz prethodnog stava, roba će biti vraćena u polazišno mesto, a Kupac će snositi troškove povrata robe.

Dostava robe

 • Isporuku vrši Biobašta Čikos svakog petka i besplatno je u datim gradovima (Ada, Kanjiža, Palić, Subotica). Isporuka se vrši isključivo te gradove.

 • Nakon preuzimanja kupljene robe potrebno je da kupac proveri robu na eventualna fizička oštećenja koja bi mogla nastati u transportu. Kupac je dužan da u roku od 24 sata od prijema robe pregleda robu koju je dobio. Ukoliko nas kupac u roku od 24 sata ne obavesti o eventualnom oštećenju ili drugoj nefunkcionalnosti robe, podrazumevaćemo da je roba neoštećena u ispravnom stanju stigla na adresu narudžbe. ****** Kupac i dalje ima pravo da se predomisli u vezi sa kupovinom robe i pošalje nam je nazad. Ukoliko je to slučaj, kupac se obavezuje da snosi troškove dostave i povrata ove robe, kao i da robu vrati u neoštećenom stanju u originalnoj ambalaži i sa svom pratećom dokumentacijom.

 • Ukoliko spletom okolnosti nismo u mogućnosti da izvršimo isporuku nekog od naručenih artikala obavezujemo se da ćemo Vas obavestiti o tome u roku od 24 sata.

Rešavanje reklamacije

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je:

 • reklamaciju podnesete slanjem poruke na e-mail adresu: csarpad@tippnet.rs ili pozivom na br.: +381 63 8 529 557

 • U roku od 8 dana dobićete odgovor na Vašu reklamaciju sa predlogom rešavanja. Nakon Vaše saglasnosti, rešićemo problem saobraznosti proizvoda na najbržni i najefikasniji način, najkasnije u zakonski predviđenom roku od 15 dana

Povrat robe i novca

Povraćaj robe se koristi isključivo u slučaju reklamacije.

 • Ukoliko je greškom Biobašta Čikos-a fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povrata robe je 24h od trenutka prijema robe

 • Ukoliko je kupcu fakturisana neispravna roba, rok za započinjanje procedure povrat robe je 24h od trenutka prijema robe

Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta

 • Obavezujemo se na privatnost podataka tj. da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

 • Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina ili e-mail adresa prijatelja koja je zabeležena preko opcije "Preporučite prijatelju" ili preko nekih drugih opcija. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo koje vrste nezakonitih, pretećih, uvredljivih, nacionalnih, verskih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti sa zakonom.

Prihvatanje saglasnosti

Sa prihvatanjem Uslovima kupovine potvrđuje da je Biobašta Čikos obavestio kupca o:

 • osnovnim obeležjima robe koji se nalaze u opisu proizvoda na našem web sajtu,

 • poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona,

 • prodajnoj ceni i svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke kao i o mogućnosti da se ti troškovi stave Kupcu na teret,

 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih obaveza navedenih u Uslovima kupovine,

 • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru,

 • načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Biobašta Čikos po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti,

 • adresi elektronske pošte trgovca u čije ime postupa na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;