Fondacije Betlen Gabor

Fondacije Betlen Gabor

U 2017. godini uz pomoć Fondacije Betlen Gabor iz Mađarske, iz obezbeđenih sredstava u programu podrške porodičnih preduzetnika u susednim zemljama sa Mađarskom kupljeni su nove mašine i alati koji će nam pomoći proizvodnju i administrativne poslove.