O organskoj proizvodnji

Dve najznačajnije razlike između organske i konvencionalne poljoprivrede se ispoljavaju u kvalitetu i kvantitetu plodova. Organski način proizvodnje daje manju količinu zdravijih plodova. 
U proizvodnji organskih proizvoda mogu da se koriste isključivo sirovine, koje ne sadrže nikakve hemikalije, a sve dodate materije moraju da potiču iz same prirode. U organskoj proizvodnji nisu dozvoljene sintetičke hemikalije i genetski modifikovana sredstva, koja podstiču rast. Organska hrana se priprema uz veliku pažnju, a na sastav materijala se obraća pažnja čak i u toku odabira pakovanja. 

O organskoj proizvodnji